Holenwielwebspin

Metellina merianae

De Holenwielwebspin Metellina merianae is een spin die enkel op vochtige, beschaduwde plaatsen gevonden wordt, zoals in overhangende vegetaties langs het water, in donkere, vochtige bossen, onder bruggen en rond de ingang van grotten en holen.

De soort komt vrij algemeen in Vlaanderen voor.