Holobus flavicornis

De kortschildkever Holobus flavicornis heeft een zwarte kleur. De antennes zijn geel en de poten roodbruin. De eieren worden in de nabijheid gelegd van de eitjes van spintmijten zoals onder meer de Bonespintmijt Tetranichus urticae. Ze komen uit na 4 tot 8 dagen. De larven voeden zich met de eitjes van de spintmijten, later ook met volwassen spintmijten.

Het larvale stadium duurt ongeveer een maand.
 
De kever leeft op kruidachtige planten, struiken en bomen.

Deze soort is dankzij zijn ecologie van belang voor de gewassen- en fruitteelt.