Holsteelboleet

Suillus cavipes


De Holsteelboleet Suillus cavipes heeft een gewelfde hoed met een bultje. De hoed wordt tot 8 cm breed en is roestbruin en donzig geschubd. Een jong exemplaar ziet er tamelijk wollig uit. Deze zwam wordt tot 8 cm hoog. De poriën zijn langgerekt en geel tot geelgroen. De buisjes lopen min of meer van de steel af.  

Hij komt voor in middeloude tot oude naaldbossen op een matig vochtige tot droge, zure, voedselarme bodem. Ook in duinen waar de Europese Lork voorkomt, kan deze zwam worden gevonden.  

Het is een zeldzame mycorrhizavormende zwam bij Europese Lork Larix decidua.

Er bestaat een opvallende goudgele vorm van deze zwam: Suillus cavipes forma aureus.