Hommelbijvlieg

Eristalis intricaria


De Hommelbijvlieg Eristalis intricaria is een hommelachtige zweefvlieg. Deze zeer algemene soort meet 11 tot 14 mm en komt van begin april tot half september voor op vochtige terreinen, langs bosranden en in stadsparken en tuinen. De beharing is tamelijk kort en dicht. Het borststuk in donkerbruin. Het mannetje is meestal rossig en zwart behaard. Het vrouwtje is vooral zwart met een witte achterlijfspunt.   

De vlieg bezoekt de bloemen van zowel bomen, struiken als kruidachtige planten.

De larve is een rattenstaartlarve, die in stilstaand, organisch verontreinigd water leeft. Soms ontwikkelt de larve zich zelfs in dierlijke mest.