Hommelmallota

Mallota fuciformis


De Hommelmallota Mallota fuciformis is een grote, brede hommelachtige mallota met langbehaarde ogen. De beharing op het borststuk en het midden van het achterlijf is donker, op het schildje en de rug geelwit en op de achterlijfspunt roodachtig.

Deze zeer zeldzame zweefvlieg vliegt in april en mei in loofbossen met oude bomen, waarschijnlijk vooral Beuken Fagus sylvatica. Deze soort bezoekt bloeiende bomen en struiken zoals Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus, Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia, Meidoorn Crataegus species en Wilg Salix species.

De vlucht van deze vlieg is hommelachtig.