Homotypie
Een vormovereenkomst tussen een dier en bepaalde objecten in zijn leefomgeving.