Homozygoot

Een vormovereenkomst tussen een dier en bepaalde objecten in zijn leefomgeving.

Veel soorten planten en dieren, en ook de mens, zijn diploid. Dit wil zeggen dat elk chromosoom tweemaal aanwezig is. Indien op beide chromosomen voor een bepaald gen hetzelfde allel aanwezig is, zegt men dat het individu voor dat gen homozygoot is. Indien op elk chromosoom een ander allel aanwezig is, spreekt men van een heterozygoot individu. Het allel dat tot uitdrukking komt noemt men het dominante allel.