Hondspeterselie

Aethusa cynapium

De Hondspeterselie Aethusa cynapium bloeit van juni tot november met witte schermen. De soort heeft 3 opvallend grote omlaagwijzende omwindselblaadjes. De driehoekige bladeren zijn fijn gedeeld. De stengel is grijs-groen en fijn gestreept. Deze plant komt algemeen voor in wegbermen, op ruderale plaatsen en onder struiken. Het is een licht giftige plant door de aanwezigheid van coniïne. Alle onderdelen van de plant, vooral de wortels, bevatten deze stof.  

De plant is pas in grote hoeveelheden giftig.

Runderen krijgen pas ziekteverschijnselen na een opname van 10 kg van deze plant.  

Inname van de plantendelen leidt bij de mens tot een brandende pijn in de mond, keelholte en maag, braken en beven.
De stof coniïne is een zeer sterk zenuwgif, dat leidt  tot excitatie, hevige spierkrampen, kolieken, hartverzwakking en verstikking bij paarden en runderen die grote hoeveelheden van de plant innemen. Een typisch verschijnsel is pupilverwijding. Opname van enkele wortels kan al voldoende zijn voor een dodelijke afloop. De behandeling zal symptomatisch zijn, in combinatie met tannine.