Hondsroos

Rosa canina

De Hondsroos Rosa canina is een soort van bosranden en duinen. We vinden deze plant in kreupelhout op een losse kalkrijke grond. Het is de meest voorkomende wilde Rosa-soort. 

De grote roze-witte bloemen bloeien in juni en juli. De kroonbladeren zijn groot en plat uitstaand. De bottels worden bij rijpheid rood en zijn gevuld met harde nootjes. Deze bottels zijn schijnvruchten die uit de bloembodem groeien.
De bladeren zijn onbehaard en getand. De doornen zijn sterk haakvormig en hebben een brede basis.

Deze struikachtige plant kan een hoogte bereiken van wel 3 m. Ze kan tot een hoogte van 10 meter in bomen klimmen.
De takken hangen doorgaans boogvormig over. De struik ontwikkelt geen wortelopslag.

Deze zeer algemeen voorkomende soort blijkt niet strikt gebonden te zijn aan de vochtigheid, de voedselrijkdom, de zuurtegraad, de stenigheid of de lemigheid van de bodem zoals bijna alle andere rozensoorten.

Op zuurdere en weinig leemhoudende bodems is deze soort zeldzamer . Op zure en arme zandgronden en veen komt deze soort niet voor.

Deze soort wordt gebruikt als onderstam voor gekweekte rozensoorten. De plant is diepwortelend en krachtig groeiend.
Van de Hondsroos bestaan een aantal ondersoorten.

Op deze plant kan de zeer zeldzame Rozenblaasmijnmot Ectoedemia angulifasciella voorkomen. Deze soort behoort tot de dwergmineervlinders.