Hondsviooltje

Viola canina

Het Hondsviooltje Viola canina draagt in mei en juni gesteelde alleenstaande blauwe bloemen. Het groeit op niet te vochtige standplaatsen op onbemeste, heischrale graslanden op zandige grond en in de volle zon. Deze soort wordt zeldzamer door vermesting en verzurende neerslag.

Het is een soort die voorkomt in de Kempen en het kustgebied op plaatsen waar ze nog niet vernietigd werd door kunstmest.

Deze plant is één van de waardplanten van de vlinders Keizersmantel Argynnis paphia en Zilveren Maan Boloria selene.