Honingorchis

Herminium monorchis

De Honingorchis  Herminium monorchis is een plant die voorkomt in duingebieden, met name in  duinvalleien, kalkgraslanden en schrale graslanden. De plant houdt van een humeuze, tamelijk vochtige bodem met een neutrale zuurtegraad, een lage, open begroeiing en afscherming van het zonlicht.

Deze orchidee bereikt een hoogte van 8 tot 30 cm. De groengele bloemen bloeien in juni en juli. Ze zijn geel en staan in een aarvormige tros. De bladeren zijn lancetvormig en de wortel is een knol.

De bloemen geuren naar honing.

Zoals bij andere orchideeën bevat het fijne zaad geen reservevoedsel en kiemt het alleen als een wortelschimmel het zaad binnendringt.

Deze plant is gevoelig voor vermesting, verdroging en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.