Hoog Struisgras

Agrostis gigantea

Het Hoog Struisgras Agrostis gigantea vinden we op open plaatsen op een vochtige en voedselrijke bodem zoals in natte graslanden, oeverruigtes en slootkanten.

De plant bloeit van juni tot augustus met paarsige of groene grasbloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lijnvormig. De plant bezit een wortelstok.