Hoogveen
Een hoogveen is een veen dat voor de watertoevoer geheel afhankelijk is van het regenwater en een grondwaterstand heeft die niet in verband staat met die van het omringende landschap.

Een hoogveen bouwt zichzelf op door de groei van hoofdzakelijk Veenmos-soorten Sphagnum species.  Deze zijn in staat om grote hoeveelheden neerslagwater in hun weefsels op te stapelen à rato van 10 à 40 keer hun eigen gewicht.

Door de sponsachtige werkingen van deze kussenvormende plant ligt de waterspiegel van een hoogveen hoger.
Het veen is grotendeels opgebouwd uit afgestorven Veenmos-materiaal. Een hoogveen is een betrekkelijk voedselarm milieu. Overvloedig water vloeit weg via veenbeekjes.

Typerend is de lage zuurtegraad (tot een pH van 3), dit wil zeggen zeer zuur.  

In drogere tijden zal het hoogveen “krimpen”.