Hoorn-van-Overvloed

Craterellus cornucopioides

De Hoorn-van-Overvloed Craterellus cornucopioides, ook Doodstrompet genoemd, is een plaatjesloze vlieszwam die voorkomt in loofbossen, vooral onder Beuk Fagus sylvatica, soms onder Eik-soorten Quercus species.

Hij wordt 6 tot 9 cm hoog. Hij heeft een grijsachtige, vliezige buitenkant. Hij groeit op (meestal) voedselarme zand- of leembodem en staat vaak in bundels of groepen.

Soms groeit hij in loofbossen op een voedselrijke zandbodem.

Het is een mycorrhizavormer.  De soort lijdt onder verzuring en vermesting.