Hoornaarroofvlieg

Asilus crabroniformis

De Hoornaarroofvlieg Asilus crabroniformis  is de grootste roofvlieg die in Vlaanderen voorkomt. De soort meet 2 tot 3 cm. De geelbruine vleugels zijn voorzien van donkere vlekken langs de achterrand. De eerste 3 segmenten van het achterlijf zijn zwart, de andere zijn opvallend geel. De onderste helft van de antennes is oranje gekleurd; de bovenste helft zwart.  
Volwassen vliegen maken jacht op insecten, vooral sprinkhanen, maar ook vliegen en wespen. De prooien worden tijdens de vlucht gegrepen en op de grond uitgezogen met de harde zuiger.

Deze soort komt van juni tot eind oktober vrij algemeen voor op droge heidevelden en in graslanden die door vee worden begraasd. Het is een zeer honkvaste soort. Zelfs na tientallen jaren natuurontwikkeling kan het zijn dat deze soort nog steeds ontbreekt, ook al is het leefgebied zeer geschikt geworden.

De eitjes worden in mest gedeponeerd, waar de larven van andere insecten leven.

De soort wordt zeldzamer door de recreatiedruk in heidegebieden.