Hoornaarvlinder

Sesia apiformis

De Hoornaarvlinder Sesia apiformis behoort tot de wespvlinders.

Hij heeft een vleugelspanning tot 45 mm en vliegt van mei tot augustus. Het is de grootste wespvlinder van Noord-West-Europa.

Hij dankt zijn naam aan de gelijkenis met de Hoornaar Vespa crabro, onze grootste wespensoort.

Deze vlinder heeft een gele kop en gele vlekken en banden op een zwart lichaam en lijkt hiermee enigszins op een Hoornaar. Deze vlinder is te vinden in wilgen- en populierenbossen, maar komt zelden talrijk voor.

Het is een snelle vlieger die een zoemtoon voortbrengt en daarmee nog meer voor een wesp wordt gehouden.
De vlinder wordt vaak gezien op het onderste deel van de stammen van de waardbomen.

De rupsen leven in stammen en takken van Ratelpopulier Populus tremula, Zwarte Populier Populus nigra en Boswilg Salix caprea.

De ontwikkeling van de rupsen neemt tot 4 jaar in beslag.  

Onderaan de stammen vertonen de waardbomen uitsluipgaten (diameter ongeveer 5 mm) van de rupsen.