Hop (vogel)

Upupa epops

De Hop Upupa epops is in Vlaanderen een zeer schaarse broedvogel. Deze vogel was lange tijd verdwenen uit Vlaanderen als broedvogel, maar in 2017 was er opnieuw een broedgeval. In 2018 werden er Hoppen gemeld in nagenoeg alle provincies. In 2021 was er een broedgeval in Noord-Limburg.

Hij heeft een lengte van 28 cm en kwam vroeger bij ons voor van april tot september. Hij heeft een opvallende kuif, die overeind komt bij alarm. Zijn vleugels en staart zijn zwart gebandeerd. In de vlucht ligt de kuif plat. De snavel is lang en iets neergebogen. Het lichaam is rozeachtig. Hij bewoont open landschappen met bosjes en boomgaarden.
Het leefgebied bevindt zich niet zelden in de buurt van woningen.

Zijn broedgebied ligt (nog) vooral in meer zuidelijke streken, vooral in Midden-Europa. Hij foerageert op de grond. Zijn voedsel bestaat uit insecten en larven. Het nest wordt gebouwd in holle bomen, in verlaten spechtenholen of in nissen van gebouwen.

Van mei tot juli legt het vrouwtje 6 tot 8 eieren. Soms volgt nog een tweede broedsel. Alleen het vrouwtje broedt. Het mannetje brengt voedsel aan en voedert het vrouwtje. Als de jongen 15 dagen oud zijn, helpt ook het vrouwtje voederen.
De nestjongen spuiten ter verdediging hun darminhoud weg, samen met een stinkende klierafscheiding uit de kuiten. Ook het vrouwtje kan deze stof uitscheiden. De Hop overwintert in Afrika. In de zomer trekt hij noordwaarts tot in Midden-Europa en wordt dan ook sporadisch in Vlaanderen gezien.

De kansen op een duurzame hervestiging worden laag geacht gezien de ecologische degradatie van onze landschappen, waar deze kritische soort wellicht onvoldoende voedsel en wellicht ook nestplaatsen zou vinden om succesvol te broeden.