Hottentottenvilla

Villa hottentotta

De Hottentottenvilla Villa hottentotta is een wolzwever met een lengte tot 16 mm. Deze zweefvlieg heeft een korte zuigsnuit. Het vrouwtje heeft duidelijke en zeer brede banden op het achterlijf.

De vleugels zijn alleen aan de voorrand donker gekleurd.

Men kan deze zweefvlieg van juli tot september aantreffen op droge, warme kalkgraslanden en duinen.

De larven ontwikkelen zich parasitair in de rupsen van uiltjes (nachtvlinders).