Houtsluipwesp

Rhyssa persuasoria

De Houtsluipwesp Rhyssa persuasoria is een grote sluipwesp met een legboor die langer is dan het lichaam. Deze soort meet tot 35 mm en behoort tot de grootste sluipwespsoorten. Het lichaam is zwart, maar de kop, het borststuk en het achterlijf dragen een gele tekening. De poten zijn rood.

De Houtsluipwesp komt voor in naaldbossen. Deze wesp zoekt de larven op van wespen die in naaldhout voorkomen, zoals Urocerus-, Paururus-, Xeris- en Sirex-soorten. Doorheen het hout boort ze een gat –hetgeen wel een half uur kan duren-, prikt een houtwesplarve aan en legt er een eitje in. Het eitje vloeit als een druppel door het nauwe legboorkanaal. De larve ontwikkelt zich volledig ten koste van de houtwesplarve.