Houtwal
Een houtwal is een door de mens opgeworpen aarden wal die beplant is met verschillende bomen of struiken.
Vaak ligt er aan beide zijden nog een greppel.

Houtwallen dienden vooral vroeger als grensscheiding van weidepercelen of akkers, als windkering of als wildwerende functie.

Houtwallen vormen een geschikt leefgebied voor talloze vogels, marterachtigen, knaagdieren, insecten en vele andere dieren. Ook de plantenlaag is vaak zeer gevarieerd en goed ontwikkeld.

Houtwallen zijn kleine landschapselementen die de laatste jaren gestaag zijn verdwenen. Het onderhoud is op heden vooral nog in handen van vrijwilligers.