Huiskaardespin

Amaurobius fenestralis





De Huiskaardespin Amaurobius fenestralis is een spin met een lengte van 6 tot 8 mm. Het kopborststuk is donkerbruin; het achterlijf is geel met een naar achteren verbrede, donkere vlek. Deze soort behoort tot de nachtkaardespinnen.
We kunnen de spin algemeen aantreffen in niet te droge bossen, onder boomschors en stenen.

Deze spin bouwt een trechtervormig net, dat in het midden overgaat in een verborgen woonbuis, bijvoorbeeld onder boomschors.   

In de zomer bewaakt het vrouwtje een eicocon in een gesloten spinsel. Kort nadat de jongen zijn uitgekomen, sterft het vrouwtje en dient ze tevens als eerste voedsel voor de jongen.