Huiskrekel

Acheta domesticus

De Huiskrekel Acheta domesticus heeft een lengte van 16 tot 20 mm. Het is een slanke soort die bruin gekleurd is.
Het is een kosmopoliet die bij ons vrijwel alleen in verwarmde gebouwen kan overleven.

Hij wordt in zeldzame gevallen ook buitenshuis aangetroffen, op die plaatsen waar door gistingsprocessen voldoende warmte vrijkomt, zoals op stalmest een ook wel in stadscentra, waar doorgaans een iets hogere temperatuur heerst dan in de buitengebieden.