Huisspitsmuis

Crocidura russula

De Huisspitsmuis Crocidura russula is een zoogdier dat behoort tot de insecteneters.

Deze spitsmuis wordt tot 9,5 cm lang. De staart draagt lange haren en wordt tot 4,5 cm lang.

Het gewicht van deze spitsmuis bedraagt slechts 10 tot 15 g. Per dag moet dit diertje zijn eigen gewicht eten om de stofwisseling op peil te houden.

Het diertje haalt een hartslag van 1000 slagen per minuut. De maximum leeftijd van een Huisspitsmuis bedraagt zo’n 2 jaar. Vaak verhongert het diertje omdat de tanden versleten zijn.    

Spitsmuizen zien slecht, maar horen des te meer en hebben een prima reukzin, een slurfneus.  

We vinden dit diertje vooral bij gebouwen, maar ook in velden, op kerkhoven en in tuinen. Dit dier komt graag in huizen, vooral bij boerderijen. Deze soort heeft een voorkeur voor open en halfopen gebieden zoals braakliggende terreinen, weilanden, hooilanden en wegbermen, steeds nabij bebouwing.

Het nest bevindt zich vaak in een compost- of mesthoop, soms ook onder stenen, onder de grond of in graspollen.
In strenge winters delen spitsmuizen soms eenzelfde nest en kruipen ze dicht bij elkaar.  

Bij verstoring wordt het nest verlaten. Indien er bij de verstoring jongen in het nest zijn, verhuist het vrouwtje met de hele kroost naar een ander nest.   

Hij is vooral ’s nachts actief. Zijn voedsel bestaat vooral uit insecten, spinnen, pissebedden, wormen en soms zaden.
Het diertje lust ook wel kattenvoer.

De voortplantingsperiode valt van februari tot oktober. Het vrouwtje heeft 2 tot 4 worpen van 3 tot 10 jongen. De draagtijd duurt ongeveer 1 maand.  

De Kerkuil Tyto alba en de huiskat zijn belangrijke predatoren. De huiskat eet echter de spitsmuis niet op.

De Huisspitsmuis is in Vlaanderen een algemeen voorkomende soort.