Humus
Humus is organisch materiaal waarvan de gemakkelijk verteerbare delen reeds zijn afgebroken.
Een humeuze bovenlaag ontstaat wanneer organische stof wordt afgebroken door het bodemleven.

Humus is dus organische stof waarvan de gemakkelijk verteerbare delen al zijn afgebroken door bacteriƫn en schimmels. In een gezonde bodem is hierdoor de bovenste laag donkerder van kleur dan de onderliggende lagen. Hoe zwarter de kleur, hoe hoger vaak het humusgehalte. Dikwijls wordt het woord humus gebruikt verkeerdelijk als synoniem voor compost gebruikt. Compost is echter het resultaat van een door mensen gecontroleerd ontbindingsproces.

Er kunnen drie humus-types onderscheiden worden. Mull is een goed verteerde, sterk gemineraliseerde humuslaag die meestal geleidelijk overgaat in de onderliggende bodemlaag. Mor daarentegen is een weinig verteerd organisch dek dat weinig of niet vermengd is met de onderliggende lagen. Er komen ook bijna geen micro-organismen in deze humus voor zodat de afbraak hier moeilijk verloopt. Een laatste humusvorm is Moder: een tussenvorm tussen mull en mor humus.

Humus heeft een groot aantal positieve effecten op de bodem en de plantengroei. Het bevat niet alleen de voedingsstoffen voor de vegetatie, zoals fosfor, kalium en stikstof, maar kan deze, door zijn elektrische lading, ook tijdelijk opslaan. Hierdoor voorkomt humus dat de voedingselementen uitspoelen naar diepere bodemlagen waardoor de plant ze niet meer kan opnemen. Verder verbetert humus de bodemstructuur in klei- en zandgronden en houdt het de bodem luchtig en vochtig.