Humusvliegendoder

Crossocerus elongatulus





De Humusvliegendoder Crossocerus elongatulus is een graafwesp met een lengte van 5 tot 7,5 mm. Het lichaam van deze wesp is zwart met 2 opvallende witte vegen langs de voorrand van het halsschild. Het borststuk heeft een gele tekening. De kaken en voorschenen zijn geel; de andere schenen zijn aan de basis wit geringd. Het mannetje heeft een hoekige verdikking aan de basis van de middelste dijen.

Het is een vrij algemene wesp die van begin april tot eind oktober voorkomt op zonnige plekken in bosranden, op braakliggende terreinen, in zandgroeven en in parken en tuinen, vaak in stedelijk gebied.

Het nest wordt gegraven in de grond, maar ook in holtes van stenen muren of in oud timmerhout.

De vrouwtjes nestelen waarschijnlijk communaal, waarbij ze eenzelfde nestingang gebruiken om zich naar hun nestcellen te begeven.

De prooien bestaan uit halmvliegen, humusvliegen, wapenvliegen, dansvliegen, langpootvliegen en mineervliegen.