Hydrochorie
Hydrochorie staat voor de verbreiding van diasporen via water.