Hydrofyt
Een hydrofyt is een plant die volledig of gedeeltelijk in het water groeit.

Deze planten zijn meestal goed aan de omstandigheden in het water aangepast.

De overwinteringsknoppen bevinden zich onder water.