Hydrologie
Hydrologie is de wetenschap die zich toelegt op de aard, de stand en de beweging van het water. De term kan ook verwijzen naar de waterhuishouding van een gebied.