Hydroporus rufifrons

De kever Hydroporus rufifrons is een zeer zeldzame waterroofkever. Er is 1 vindplaats in de provincie Antwerpen, waar hij werd gevonden in een ondiepe greppel gevoed met kwelwater en rijk begroeid met grassen.

De kever kan waarschijnlijk niet vliegen.