Hyena

Cosmia trapezina

De Hyena Cosmia trapezina behoort tot de uiltjes. Hij meet 25 tot 33 mm.

Deze vlinder komt van juli tot september algemeen voor in bosachtige gebieden, tuinen en parken. Het is een nachtactieve vlinder. De rupsen vallen andere rupsen aan en voeden zich ermee, ook deze van de eigen soort en bij een voldoende voedselaanbod geven ze de voorkeur aan de rupsen van de Kleine Wintervlinder Operophtera brumata (biologische bestrijding).  

De eitjes worden gelegd op Haagbeuk Carpinus betulus, Hazelaar Corylus avellana, Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus, Zomereik Quercus robur, Sleedoorn Prunus spinosa en Winterlinde Tilia cordata.

Deze vlinder overwintert als ei.