IJle Zegge

Carex remota

De IJle Zegge Carex remota is een Zegge-soort van vochtige loofbossen, bosbeken en greppels. Ze komt ook voor langs bospaden. De bodem moet voedsel- en zuurstofrijk en humeus zijn.

De plant heeft slappe stengels die vaak omvallen. Ze bloeit in mei en juni. De onderste aartjes staan ver van elkaar, soms tot 5 cm. De bovenste staan evenwel dicht bij elkaar.