IJsduiker

Gavia immer

De IJsduiker Gavia immer is een eend met een lengte van 76 tot 84 cm. Deze duiker heeft een geruite rug en overwegende witte onderdlen. De kop is relatief groot en de hals nogal dik.

Het is een schaarse wintergast aan onze kust, waar hij kan gezien worden van oktober tot mei. Hij broedt in noordelijke streken in een ondiepe kuil bij het water.

Deze vogel bezoekt ook vaak grote waterplassen in het binnenland, waarbij hij niet zelden verschillende dagen na elkaar blijft pleisteren. De vogel voedt zich bij die gelegenheid met rivierkreeften zoals de Amerikaanse Rivierkreeft Procambarus clarkii, een exoot.