Ibalia leucospoides

De wesp Ibalia leucospoides meet ongeveer 7 mm. Het achterlijf is zeer sterk zijdelings afgeplat. De kop en het borststuk zijn zwart. De achterdijen zijn donkerbruin tot zwart en het achterlijf is donkerrood tot zwart.

Deze wesp vliegt van half juli tot eind oktober. Het is een parasitoïde wesp bij houtwespen van de genera Sirex, Urocerus en Xeris, die in naaldhout leven. Een gekende gastheer is de houtwesp Sirex juvencus.

De legboor is dun en buigzaam en wordt alleen in het hout gebracht door gebruik te maken van een bestaande gang van de gastheer. De wesp legt de eieren in de volwassen embryo’s en in de eerste en tweede larvenstadia van de gastheer. De vliegtijd loopt synchroon met deze van de gastheer.

In de eerste 3 stadia is de larve een endoparasitoïde. De volgroeide derde stadiumlarve verlaat de gastheerlarve en het vierde stadium voedt zich uitwendig op de resten van de houtwesplarve. Daarna verpopt de larve in de tunnel van de houtwesplarve. De volwassen Ibalia-wesp knaagt zich vervolgens doorheen het hout en de schors naar buiten. Deze levenscyclus duurt ongeveer 3 jaar.