Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

Het Icarusblauwtje Polyommatus icarus behoort tot de blauwtjes.

Het mannetje is helblauw gekleurd met iriserende (weerschijn-)vleugels. Het vrouwtje is van boven bruin, met een paar oranje en blauwe vlekjes en kan gemakkelijk verward worden met een Bruin Blauwtje Aricia agestis.

Deze vlinder komt vooral voor op open of halfbeschaduwde plaatsen zoals in bosranden, wegbermen, droge graslanden met een korte en bloemrijke vegetatie. De soort gaat achteruit. De vlinder kent 2 generaties per jaar: een eerste van mei tot juli, een tweede van juli tot september. In warme jaren kan er een derde generatie optreden.

Deze vlinder kan dus de hele zomer door worden gezien. Hij bezoekt de bloemen van onder meer Gewone Rolklaver Lotus corniculatus, Gewone Ossentong Anchusa officinalis, Grote Kattenstaart Lythrum salicaria, Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris, en Wilde Liguster Ligustrum vulgare.  

De eitjes worden afzonderlijk gelegd op de bladeren van de waardplanten.

De waardplanten van de rupsen zijn Gewone Rolklaver Lotus corniculatus, Luzerne Medicago sativa, Kattendoorn Ononis spinosa, Witte Klaver Trifolium repens, Hopklaver Medicago lupulina en Kleine Klaver Trifolium dubium.

De rupsen overwinteren laag tegen de stengel van de waardplant of in de strooisellaag in de nabije omgeving. De verpopping gebeurt meestal op de grond of op de stengel van de waardplant. De poppen worden soms door mieren naar het nest versleept. De volwassen vlinders zijn zeer actief en bezoeken veel bloemen.