Iepenpage

Satyrium w-album

De Iepenpage Satyrium w-album is een vlinder. Deze soort heeft als leefgebieden de plaatsen waar Iepen Ulmus species staan. Het zijn meestal bloeiende Iepen in lanen of in brede bospaden. Deze soort kent jaarlijks 1 generatie van juni tot augustus.

Het mannetje bezit geurschubben. De vleugels zijn voorzien van een witte W-lettervormige vlek. De staartjes aan de achtervleugels zijn langer bij het vrouwtje dan bij het mannetje. De volwassen vlinders voeden zich met de honingdauw van bladluizen. Wanneer er weinig honingdauw te vinden is, zuigen ze ook nectar op struiken en bomen, zoals bijvoorbeeld op Wilde Liguster Ligustrum vulgare.

De mannetjes verdedigen een territorium in de toppen van de Iepen.

De eitjes worden afzonderlijk afgezet op twijgen van Iepen. De overwintering gebeurt als eitje.

De rupsen verschijnen in maart. Ze voeden zich met de bloemknoppen en zaden van Iepen. De Iepenpage leeft bij grote vruchtdragende Iepen. De rupsen kruipen in de bloemknoppen en eten deze van binnenuit op.
 
Ook de verpopping gebeurt op de boom. De vlinders verblijven meestal hoog in de boomtoppen waar ze zich voeden met honingdauw. Soms zijn ze ook op bloemen of op vochtige delen van zandwegen te zien.    

Ten gevolge van de Iepenziekte zijn de aantallen de laatste halve eeuw teruggelopen. Bij het uitbreken van deze ziekte werden veel zieke en ook gezonde Iepen geveld. Er werden vaak nieuwe Iepen aangeplant, maar deze jonge bomen droegen geen vruchten en waren niet geschikt als waardboom. De vlinder is in die periodes sterk achteruitgegaan.
Soms is een volledige populatie aanwezig in één boom, zodat het vellen van de boom meteen het einde van de populatie betekent.