Iepenzigzagbladwesp

Aproceros leucopoda

De Iepenzigzagbladwesp Aproceros leucopoda is een invasieve exotische bladwesp die reeds vrij algemeen voorkomt in Vlaanderen. De wesp meet slechts 6 mm. De poten zijn wit gekleurd.

Deze bladwesp komt oorspronkelijk uit Oost-Azië en werd vermoedelijk via geïmporteerde planten naar Europa overgebracht. De soort verspreidt zich verder, onder meer via menselijk transport.

Deze soort leeft uitsluitend op Iep-soorten Ulmus species en plant zich ongeslachtelijk voort (parthenogenese).
Het vrouwtje is aanwezig van eind april tot half september. In deze periode ontwikkelen zich 4 tot 6 generaties, elk met een duur van 26 tot 30 dagen.

Het vrouwtje legt een 50-tal eitjes. De larven kunnen worden gevonden tot in oktober.

De larven knagen zigzag-structuren in iepenbladeren. Ze eten uiteindelijk het volledige blad op. Na 4 tot 8 dagen komen de eitjes uit. Na 15 tot 18 dagen blad eten spint de larve een cocon aan de onderkant van het blad. De larven van de najaarsgeneratie overwinteren. Deze overwintering gebeurt dan in het prepopstadium in een cocon in de bodem. Het uitsluipen in het voorjaar duurt 4 tot 7 dagen. Na 24 tot 29 dagen is de bladwesp volledig ontwikkeld om nieuwe generaties voort te brengen.

Een groot deel van de larven zoekt aan het begin van de herfst een plek in de bodem om te overwinteren. Een groot deel van deze overwinteraars redt het niet. De wintersterfte is dan niet zozeer te wijten aan de vrieskou in de winter, maar eerder aan predatie, parasitisme en aantastingen door schimmels in zachte winters.