Ilione albiseta

De vlieg Ilione albiseta behoort tot de slakkendodende vliegen. Deze vlieg heeft wit behaarde sprietborstels en een S-vormige dwarsader in de vleugels.   

Deze zeldzame soort kan van mei tot oktober onder meer worden gevonden bij droogvallende plasjes in uiterwaarden, op slikvlakten, in duinen en in vennen in natte heidegebieden. Deze plaatsen staan in de zomer droog en in het najaar onder water.   

Het vrouwtje zet de eitjes af op (dode) stengels van grassen en kruidachtige planten, die op het droge groeien. Deze ei-afzetplanten moeten overspoeld worden met water want de eitjes komen alleen onder water uit.

De larven leven in deze tijdelijke wateren, waar ze zich voeden met diverse slakken, vooral de Afgeknotte Poelslak Galba truncutula. De larven kunnen gedurende lange tijd onder water overleven en overwinteren. Ze overleven ook vriesweer. De verpopping gebeurt in het vroege voorjaar. De poppen drijven op het water tot ze uitkomen.