Imago
Het imago is het volwassen stadium in de ontwikkeling van een insect.