Immigratie
Immigratie is het zich voegen van nieuwe individuen bij een bestaande populatie in een bepaald gebied.
Het aantal individuen van de populatie neemt hierdoor toe.

Indien de dichtheid van de populatie laag is of als de draagkracht van het gebied groot genoeg is, zullen de individuen zich een plaats kunnen veroveren in de populatie.

Indien deze dichtheid echter te hoog is, trekt een aantal individuen verder weg of sterven er individuen als gevolg van bijvoorbeeld voedselgebrek.

Immigratie is een van de vier regelmechanismen die het aantal van de populatie bepalen, naast emigratie, mortaliteit en nataliteit.