Indigeniteit
Met de term “indigeniteit”  wordt de herkomst van een plantensoort bedoeld.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen oorspronkelijk inheemse soorten (inheems), soorten die voor 1500 zijn ingeburgerd (archeofyt), soorten die na 1500 zijn ingeburgerd (ingeburgerd) en soorten die uitheems zijn en (nog) niet zijn ingeburgerd (exoot).