Industriële organische chloorverbindingen
Industriële Organische Chloorverbindingen (IOC’s), zoals PVC en PAK’s, kunnen in het milieu het voortplantingsmechanisme van vissen, vogels, zoogdieren en mensen aantasten.

Er bestaan meer dan honderd IOC’s die schadelijk zijn voor mens en dier. Het gebruik van recyclagepapier en chloorvrij gebleekt papier moet verder toenemen. Een alternatief voor bleken met chloorhoudende chemicaliën is: bleken met zuurstofwater en ozon. PVC-plastics moeten vervangen worden door andere producten. Chloorhoudende solventen worden meer en meer vervangen door chloorvrije solventen op basis van water of plantaardige oliën.

De beruchte CFK’s in koelkasten moeten plaats ruimen voor butaan en propaan als koelmiddel en cyclopentaan als blaasmiddel bij het maken van isolatieschuim.