Infanticide
Infanticide of kindermoord is een vaak voorkomend verschijnsel onder zeer verschillende (dier)groepen. Bij dieren houdt infanticide in dat jonge nakomelingen worden gedood door volwassen dieren van de eigen soort.

Het verschijnsel komt voor bij de mens en (andere) zoogdieren, maar ook bij andere diersoorten zoals amfibieën, vogels en insecten.

In sommige gevallen treedt infanticide op als gevolg van een seksueel conflict waarbij de pleger (meestal een mannetje) de nieuwe seksuele partner wordt van de ouder van het slachtoffer. Op die manier neemt de kans voor de dader om zich voort te planten toe.

Familiegebonden infanticide treedt vaak op als een gevolg van een gebrek aan voedsel of (nest)ruimte of onder invloed van stress (

Vrouwtjes die het slachtoffer zijn van infanticide, kunnen opnieuw paren, al dan niet met de dader.

Bij parasitoïde wespen komt het voor dat een tweede vrouwtje het ei of de larve van een voorganger doodt met haar angel. Hierdoor vergroot dit vrouwtje de overlevingskans van haar eigen nakomeling. De voedselbron moet immers niet gedeeld worden met de larve van de soortgenoot.

Honingbijen Apis mellifera doden de eigen larven, als deze geïnfecteerd zijn met de bacteriële ziekte vuilbroed Paenibacillus/Mellissococcus species.  

Het nest van een wesp kan worden “overgenomen” door een koningin-dochter die bij de overname de larven van de koningin-moeder doodt met de bedoeling deze door de eigen larven te vervangen.