Ingekeepte Smalboktor

Pseudovadonia livida

De Ingekeepte Smalboktor Pseudovadonia livida is een kleine boktor met geelbruine dekschilden. Het halsschild is zwart gekleurd. De sprieten zijn zwart.

Deze kever meet 5 tot 9 mm en is van mei tot augustus te vinden op allerlei bloeiende planten (Margriet, Gewoon Duizendblad, Meidoorn-soorten en Berenklauw-soorten) in wegbermen, op dijkhellingen en langs bosranden met een warm microklimaat.

De larven leven vrij in de grond en voeden zich met humus en dode of afstervende wortels. De aanwezigheid van het mycelium van de Weidekringzwam Marasmius oreades lijkt zeer belangrijk te zijn voor de larven bij de voedselopname van de larven.
De ontwikkeling van de larven duurt 2 jaar.