Ingesnoerde Waterzweefvlieg

Anasimyia contracta

De Ingesnoerde Waterzweefvlieg Anasimyia contracta is een vrij grote, slanke vlieg met achterlijfsvlekken in de vorm van hockeysticks. De vlekken staan dicht bij elkaar, vooral bij het vrouwtje, door het ingesnoerde tweede segment.

Deze vlieg meet 7 tot 10,5 mm. Deze soort komt vooral voor in het kust- en rivierengebied en is elders zeldzaam. Deze vlieg bewoont rijk begroeide oevers van stilstaand, matig voedselrijk tot voedselrijk water, vaak met Lisdodde Typha species en met struweel en bos in de omgeving. De mannetjes bewaken een territorium tussen de oevervegetatie. Ze maken vanaf bladeren snelle vluchten laag boven het water en keren weer naar dezelfde plek terug. De vrouwtjes vliegen vlak boven het water en laag door de vegetatie.

De larven leven tussen bladscheden van onder meer Grote Lisdodde Typha latifolia, iets onder de waterspiegel.
Deze vlieg is te zien van half mei tot eind augustus.