Inheems
De term “inheems” wordt gebruikt ten aanzien van planten- en diersoorten die binnen een bepaalde geografische entiteit van nature voorkomen. Veelal stemmen deze entititeiten overeen met staatkundige grenzen (bijvoorbeeld : inheems in België of inheems in Vlaanderen).

Staatkundige grenzen zijn evenwel geen ecologische (klimatologische of fysische) grenzen. De samenstelling van flora en fauna en de verspreiding ervan is eerder een dynamisch en tijdgebonden gegeven.