Inktviszwam

Clathrus archeri

De Inktviszwam Clathrus archeri ontwikkelt zich uit een ondergronds wittig, leerachtig “duivelsei” met een diameter van 2 tot 4 cm. Hij komt met de uiteinden van de armen aan elkaar te voorschijn. Vier tot 6 armen staan op een centrale 2 tot 5 cm lange steel. De armen zijn 4 tot 7 cm lang en dieprood. Op de bovenkant zit een groen stinkend slijm.

Deze buikzwam komt in de zomer en de herfst voor op voedselrijk of lemig zand, vaak in de nabijheid van Bamboe Bambusae species, op houtsnippers of vermolmd hout in wegbermen en loofbosranden. Hij is zeer zeldzaam. Het is een saprofiet.

Deze zwam is nauw verwant aan de stinkzwammen.  Hij is inheems in Australië en Zuid-Amerika. Hij werd voor het eerst waargenomen in de Vogezen omstreeks 1921. Men vermoedt dat de introductie is gebeurd via schapenwol uit Australië.
Aasetende insecten zoals bromvliegen en drekvliegen worden tot het naar aas stinkend slijm aangetrokken en verspreiden de sporen.