Inteelt
Het begrip inteelt staat voor kruisingen van individuen die nauw verwant zijn, bijvoorbeeld tussen ouders en hun nakomelingen.

De meeste organismen hebben elk gen in duplo; er is één gen afkomstig van de moeder en één afkomstig van de vader. Indien er op één van de genen een klein defect aanwezig is, is er nog altijd het andere gen dat goed werkt. Nauw verwante individuen zoals broers en zussen bezitten veelal dezelfde (defecte) genen. Bij inteelt is er dus een grotere kans dat de nakomelingen twee defecte genen erven. Na verloop van tijd uit zich dat in een verminderde gezondheid, een lager voortplantingssucces en op lange termijn een verhoogd risico voor het uitsterven van de populatie. Hoe kleiner een populatie, hoe groter de kans dat verwante individuen kruisen.

Inteelt treedt vooral op bij populaties die te klein zijn en geen uitwisselingsmogelijkeden hebben met andere populaties. Inteelt leidt tot degeneratie van de soort omdat de zogenaamde genetische variant van de populatie daalt.

Indien inteelt regelmatig optreedt leidt het tot een toename van het aantal homozygoten in een populatie. Daardoor kunnen bepaalde schadelijke allelen tot uitdrukking komen in de nakomelingen. Indien dit leidt tot een afname van de leefbaarheid van het individu spreekt men van een inteeltdepressie.