Intragilde predatie
Men spreekt van intragilde predatie wanneer één soort de predator wordt van een andere soort die dezelfde voedselbron exploiteert.

Een voorbeeld hiervan vinden we bij het Aziatisch Lieveheersbeestje Harmonia axyridis, waarvan de larven zich voeden met larven, eitjes en prepoppen van inheemse lieveheersbeestjes.   

Intragilde predatie is vaak een kenmerk van uitheemse soorten en is een belangrijk mechanisme voor de verdringing van inheemse soorten.

Onze inheemse lieveheersbeestjes hebben nog vrijwel geen adaptatie ontwikkeld tegen de nieuwe predator. Enkel de grootste soorten, waarvan de larven met stekels zijn bezet, zoals het Oogvleklieveheersbeestje Anatis ocellata en het Harlekijnlieveheersbeestje Harmonia quadripunctata, ontlopen de predatie.