Introductie
Het invoeren, bewust of onbewust van planten, dieren of micro-organismen in een gebied waar deze voordien niet voorkwamen.