Invasieve soort
Een invasieve soort is een uitheemse soort die ver buiten de oorspronkelijke plaats van introductie doordringt in (half)natuurlijke milieus, al dan niet met ecologische en/of economische schade tot gevolg.  

Het is een soort die in staat is om zich buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied te vestigen.

Uit onderzoek is gebleken dat invasieve soorten zich vooral vestigen in gebieden met een goed ontwikkelde vegetatie, gecombineerd met gunstige weercondities (temperatuur, seizoenvariatie neerslag), alsook in gebieden die sterk door de mens zijn beïnvloed (menselijke voetafdruk).

Een invasieve soort is reeds aangepast aan de mens of past zich snel aan de menselijke aanwezigheid aan en zal de door de mens veroorzaakte “gaten” invullen in het ecosysteem.

Deze “gaten” zijn plaatsen die als gevolg van menselijk handelen onleefbaar of bijna onleefbaar zijn geworden voor de oorspronkelijke soorten, plaatsen waar voorheen soorten leefden die door de mens zijn uitgeroeid (substitutie) of plaatsen die juist door de aanwezigheid van de mens of door menselijke invloeden zeer geschikt worden voor invasieve soorten om zich te vestigen (bijvoorbeeld warmte in binnenstedelijk gebied).